Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Нашите Услуги

Счетоводни Услуги

Цялостно счетоводно обслужване, включително обработка на документи, подаване на декларации и месечен анализ на финансовото състояние.

Счетоводни Услуги

Годишно Счетоводно Приключване

Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет и данъчна декларация.

ТРЗ и Личен Състав

Подготовка на документи за служителите, включително ведомости за работни заплати и осигуровки.

Данъчни и Финансови Консултации

Анализ на данъчните ефекти и консултации за финансови решения.

Бизнес Планиране

Създаване на бизнес планове и стратегии за развитие.

Техническа Документация

Подготовка на техническа документация и представителство пред съответните служби.

Регистрация на Фирми

Консултации и подготовка на документация за учредяване на фирми.

IT Изграждане и Поддръжка

IT Изграждане и Поддръжка

Изграждане и поддръжка на информационни системи и мрежови архитектури.