За нас

“ДОМИНИТИ” ЕООД се занимава със счетоводна, консултантска и посредническа дейност. Дружеството работи с доказани специалисти в областта на финансово-икономическата сфера, мениджъри с богат опит и утвърдено име в бизнес средата в България и чужбина, водещи правно – консултанстки дружества и кантори. “ДОМИНИТИ” ЕООД предлага на свойте партньори цялостно, експертно и комплексно бизнес консултиране и решения, пълно счетоводно обслужване, изготвяне, водене и представяне на цялостна счетоводна документация, осигуряване на представителство пред данъчни, общински и държавни служби, даване на правни съвети и консултации по отношение на трудовоправните отношения между Дружеството – Възложител и неговорите работници и служители, вещноправни, данъчноправни, търговскоправни и административноправни съвети и консултации, подготовка, изготвяне и снабдяване с набор от необходими документи. Дружеството предлага пълно IT изграждане, обслужване и поддръжка на системите на клиентите си. “ДОМИНИТИ” ООД предлага изготвяне на необходимия набор от документи за снабдяване с техническа документация – удостоверения, скици, схеми, разрешителни и други, представителство пред службите на Агенция по геодезия, картография и кадастър.