Услуги

“ДОМИНИТИ” ЕООД предлага на свойте партньори експертно и комплексно бизнес консултиране, което е съпроводено с цялостно правно обслужване. Успешният бизнес се нуждае от ежедневни правни съвети и консултации, които са необходим елемент на всяко управлениско решение. Като опитни специалисти, сме готови да Ви предложим ефективни правни механизми за овладяване на всеки проблем в бизнес среда, което е важна стъпка към един успешен управленски модел. Като наши клиенти, ежедневно бихте могли да се възползвате от търговскоправни, вещноправни, трудовоправни, данъчноправни, и административноправни съвети и консултации. Комплексната услуга при договорените услувия, Ви дава възможност да се ползвате от изготвяне на всички документи, свързани с приложението на дадените консултаци. Необходимите договори, споразумения, декларации, становища, отговори, покани и други ще Ви бъдат изготвяни и предоставяни в разумен срок, съобразен с нормативно определените рамки.
Като Ваши консултанти и експерти в бизнес навигацията, извършваме и необходимото за дейността Ви представителство пред държавни, общински, съдебни, митнически и административни органи, при абсолютно съблюдаване на законовите изисквания за извършването му. Вашият успех е наша заветна цел, което ни мотивира винаги да защитаваме Вашите права и законни интереси и да предоставяме адекватно и надеждно решение на всяка бизнес ситуация.
ИТ обслужване и поддръжка. Изграждане на нови и поддръжка наличните ви мрежови архитектури и сървърни решения. Консултации и интегриране на информационни и ERP системи за организиране на информационните потоци обслужващи вашия бизнес. Изграждане на системи за контрол на стокооборота, наблюдение на технологични и транспортни процеси. Поддръжка и сервизиране на компютри и периферия.